แจกฟรี! ใบความรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องการย้ายเมืองหลวง

แจกฟรี!! ตัวช่วยครูสังคมฯ 🌏 ความรู้รอบตัวที่เด็ก ๆ ควรรู้ พาไปส่องประเทศที่ย้ายเมืองหลวงว่ามีประเทศอะไรบ้าง คุณครูสามารถสอนควบคู่ไปกับวิชาสังคมศึกษาฯ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article