ครูปฐมวัยดาวน์โหลดเลย! ใบงานศิลปะ Kid's Kit

 

ช่วงสงกรานต์นี้ เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด ครูปฐมวัยดาวน์โหลดเลย! ใบงานศิลปะ Kid's Kit สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ

  • พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง สี เส้น และรูปร่างได้เป็นอย่างดีและสนุกสนาน ด้วยศิลปะ
  • เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก รูปแบบที่เข้าใจง่าย ต่อยอดกระบวนการคิด

 
 
Share

Relate article