แจกฟรี กิจกรรม กบกลับบก แสนสนุก คัดกรองเด็ก LD

 

แจกฟรี! ใบกิจกรรม
"กบกลับบก" กิจกรรมคัดกรองเด็ก LD จากการจำ และจำแนกการฟังแบบบูรณาการ

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

 

 1. เริ่มจากการเล่านิทาน

  สร้างการเรียนรู้ให้เด็กด้วยนิทานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในกิจกรรม "กบกลับบก" เช่น เจ้าชายกบ หรือสามารถเล่าเรื่องจากนิทานที่เราแต่งเองก็ได้ค่ะ

 2. เรียนรู้คำศัพท์

  หลังจากนั้น ลองให้เด็ก ๆ ฟังคำศัพท์จากสิ่งที่เราพูดออกมา โดยเน้นคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายคลึงกันนะคะ เช่น กบ บก กลบ ลองให้เด็กแยกแยะเสียงว่าเหมือนกัน หรือต่างกัน เพื่อคัดกรองเด็ก ๆ ในเบื้องต้นว่าได้ยิน และเข้าใจคำศัพท์ที่เราพูดออกมามากน้อยขนาดไหน

  เทคนิคเพิ่มเติม : การเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมนี้ คือ การออกเสียงที่ชัดเจน การใส่ใจเด็ก ๆ ว่าได้ยินหรือไม่? พยายามสังเกตพฤติกรรมพวกเขา และจดบันทึกเป็นรายบุคคลไว้นะคะ เพื่อไว้ประกอบการพิจารณาว่าเด็กมีความเสี่ยง LD หรือไม่ค่ะ

 3. ทำกิจกรรม "กบกลับบก"

  เริ่มทำกิจกรรมด้วยการอ่านโจทย์ปัญหาให้เด็กฟัง หลังจากนั้นให้พวกเขาลองแก้โจทย์ แล้วสังเกตการแก้โจทย์ของพวกเขาว่าเข้าใจตามที่เราอ่านหรือไม่?

  สำหรับกิจกรรมนี้สามารถบูรณาการกับการคำนวณไปพร้อมกันได้อีกด้วยนะคะ ไว้ใช้ต่อยอดพัฒนาการคิดคำนวณ และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการขีดเขียนค่ะ

 
ขอบคุณกิจกรรมสนุก ๆ จากวารสารเพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่าง LD Learning Differently Magazine
 
Share

Relate article