อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย

Download
Share
picture

อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย

ISBN : 9786162850677

Series name : อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง

Auther name : เจิงซีหลัว, หยางจูอิ๋ง / ประจิตร ป้อมอรินทร์

Copy : etc.

Product detail

พร้อมเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และปลุกพลังด้านการเรียนรู้ของเด็กทุกคนให้ตื่นขึ้น แล้วเตรียมตัวออกท่องโลกวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ไปพร้อมกัน เด็กๆ จะได้ค้นคว้าหาคำตอบโดยเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับสาระประโยชน์มากมายกับ "10,000 สาระ สำรวจโลกวิทยาศาสตร์" โดยหนังสือชุดนี้นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการ์ตูนภาพที่เหมาะสำหรับการอ่านของเด็ก ดำเนินเรื่องผ่านตัวละครที่มีลักษณะโดดเด่น ทำให้จดจำได้ง่ายและเข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็ว

Related Products