พระเนมิราช
Download
Share
picture

พระเนมิราช

ISBN : 9786162851834

Series name : ทศชาติ ราชธรรม

Auther name : ปรีดา ปัญญาจันทร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือ "พระเนมิราช : อธิษฐานบารมี" เล่มนี้ วาดโดย "นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส" ได้ถ่ายทดเรื่องราว "พระเนมิราชชาดก" ด้วยศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ลึกซึ้งด้วยนัยยะแห่งดอกบัวที่แฝงไว้ในภาพ เรื่องราวในพระชาติที่ 4 พระเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี ตั้งแต่ที่ทรงถือกำเนิดเป็นเนมิกุมาร พระองค์ทรงรักษาศีลและบริจาคทานอย่างถึงที่สุด แต่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยว่า การบริจาคทานหรือการประพฤติพรหมจรรย์ อย่างใดให้อานิสงส์มากกว่ากัน ท้าวสักกราช จึงส่งมาตุลีเทพบุตรมาเชิญพระเนมิราชไปท่องนรกสวรรค์ เพื่อคลายข้อสงสัย อันนำมาซึ่งความมุ่งมั่นในการสั่งสมความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Related Products