พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ที่มาจากภาษาอื่น

Download
Share
picture

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ที่มาจากภาษาอื่น

ISBN : 9786165087131

Series name :

Auther name : เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

Copy : etc.

Product detail

พจนานุกรมเล่มนี้ มีความแตกต่างจากพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ส่วนใหญ่อย่างชัดแจ้งตรงที่ ประการหนึ่ง เป็นการรวบรวมศัพท์ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และจนกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันกับภาษาอังกฤษ ครอบคลุมแทบทุกสาขาวิชาการ อาทิ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เคมี ดนตรี แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น อีกประการหนึ่ง มีที่มาของคำหรือมีรากคำและพัฒนาการของคำซึ่งจะเปิดมิิติใหม่แห่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างเพลิดเพลิน อย่างลึกซึ้งขึ้นอีกระดับหนึ่ง พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ทุกเล่มทุกสำนวนที่มีอยู่ มีคุณค่าและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทันที

Related Products