โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

 

สร้างทักษะ ผ่าน

“โค้ดดิ้ง” คิด และ ออกแบบ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

 
 
อักษร ร่วมกับ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา นำกระบวนการเรียนรู้ สร้างทักษะ ปูพื้นฐานกระบวนการคิด และออกแบบ
เสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ “โค้ดดิ้ง”
ส่งเสริมทักษะสำหรับโลกยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 กับกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนการคิดและทักษะด้าน “โค้ดดิ้ง” ในงานสัปดาห์วันวิชาการ ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม
 
ฐานที่ 1

“เรียนรู้ตรรกะ”

เริ่มต้นเรียนรู้ตรรกะ ด้วยการฝึกทักษะการแก้ปัญหา เพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ การกำหนดทิศทางด้วยการโค้ดคำสั่ง เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ คิวเบตโต ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 
ฐานที่ 2

“สร้างสรรค์”

สนุกกับการสร้างสรรค์โครงสร้าง ผ่านสื่อยกระดับการเรียนชุด IDEA KIT เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการต่อโครงสร้างพลาสติกเป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการได้กับ ทั้งวิชา วิทยาการคำนวณ และ คณิตศาสตร์
 
ฐานที่ 3

“โค้ดดิ้ง”

ทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ กับการเรียน “โค้ดดิ้ง” ผ่านสีด้วยหุ่นยนต์จิ๋ว Ozobot ปูพื้นฐานการเรียน “โค้ดดิ้ง” ด้วยสี เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมให้หุ่นยนต์จิ๋ว ปฏิบัติตาม กับภารกิจพาหนูน้อยหมวกแดงไปบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย “โค้ดดิ้ง” คือการนำศาสตร์จากหลาย ๆ องค์ความรู้มาผสมกัน ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการคำนวณ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และยังสามารถประยุกต์ผสมผสานกับศาสตร์แขนงอื่นได้อย่างไร้ขอบเขต
 
ฐานที่ 4

“เขียนโปรแกรม”

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน สร้างประสบการณ์เรียนรู้เรื่อง “โค้ดดิ้ง” กับ Dash หุ่นยนต์ที่สอนให้เด็กรู้จักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่ รู้และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม และการเขียนโค้ด ด้วยการควบคุมหุ่นยนต์ Dash ให้ทำตามคำสั่ง คาดคะเนระยะทาง มุม โดยควบคุมหุ่นยนต์ Dash ให้ไปชนกับเป้าหมายให้ล้มทั้งหมด สร้างประสบการณ์เรียนรู้เรื่อง “โค้ดดิ้ง” ให้เป็นเรื่องสนุก
 
Share

Relate article