โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

 

วางแผน - แก้ปัญหา

ไปกับการเรียนรู้ “โค้ดดิ้ง”

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

 
 
อักษร ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สร้างทักษะด้านกระบวนการคิด การวางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปูพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้าน “โค้ดดิ้ง” ผ่าน 6 ฐานกิจกรรม
 
 
ฐานที่ 1

ปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิด

ปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิด ด้วยกิจกรรม UNPLUGGED Think Cube ให้น้องๆ เข้าใจหลักการคิดเชิงนามธรรม มองหารูปแบบหรือลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่คล้ายกันด้วยภารกิจต่อเงาสัตว์จากคำใบ้ให้ถูกต้อง และกิจกรรม Face off ตกแต่งใบหน้าตัวการ์ตูนตามแบบที่คุ้นเคย และออกแบบตัวการ์ตูนของตนเอง พร้อมเขียนคำสั่งให้เพื่อนทำตาม ได้เรียนรู้วิธีการการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การออกแบบคำสั่งให้ถูกต้อง ชัดเจน เสริมสร้างกระบวนการคิดและสื่อสารอย่างเป็นระบบ
 
ฐานที่ 2

เรียนรู้ตรรกะ

เริ่มต้นเรียนรู้ตรรกะ และทิศทางด้วยการโค้ดคำสั่ง เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ คิวเบตโต ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ
 
ฐานที่ 3

เขียนโปรแกรมพื้นฐาน Dash

Dash สร้างประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง “โค้ดดิ้ง” ให้เป็นเรื่องสนุก กับการฝึกเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยสร้างทักษะ ในการ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพลิดเพลินไปกับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Dash ให้ทำตามคำสั่ง คาดคะเนระยะทาง มุม โดยควบคุมหุ่นยนต์ Dash ให้ไปชนกับเป้าหมายให้ล้มทั้งหมด
 
ฐานที่ 4

โค้ดดิ้ง

เพิ่มทักษะ กระบวนการเรียนรู้ คิด ออกแบบ อย่างเป็นระบบ กับการเรียน “โค้ดดิ้ง”ผ่านสีด้วยหุ่นยนต์จิ๋ว Ozobot ปูพื้นฐานการเรียน “โค้ดดิ้ง” ด้วยสี เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมให้หุ่นยนต์จิ๋วปฏิบัติตาม เพิ่มทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 
ฐานที่ 5

โครงสร้างแสนสนุก สุด STEAM

โครงสร้างแสนสนุก สุด STEAM โดยสื่อ Quirkbot ให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือออกแบบความยาวของขาหุ่นยนต์ แล้วนำมาแข่งขันกัน การเรียนผ่านระบบ STEAM เป็นการเรียนรู้ เพื่อให้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นทีม และทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำพาไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ให้ความรู้ หรือผู้นำในอนาคต
 
ฐานที่ 6

สนุกคิด สนุกโค้ดไปกับ micro:bit

Micro: bit ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนง่ายและสนุก เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Block-based Programming ที่เป็นการต่อบล็อกคำสั่งที่ทั้งง่ายและสนุก สำหรับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้น Micro: bit เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา วิทยาการคำนวณ, การออกแบบและเทคโนโลยี ในรูปแบบสะเต็มศึกษา และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
Share

Relate article