แจกฟรี! ใบความรู้ประกอบการสอนเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก

พร้อมดาวน์โหลดเลย!  ใบความรู้ประกอบการสอนเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
3 ตัวอย่าง ได้แก่ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ! 🌋🗾🌧 .
อ้างอิงจากหนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4 เล่ม 1  


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article