แจกฟรี! แผนภาพและใบงานอวัยวะภายในขั้นพื้นฐาน

ใบงานอวัยวะภายใน

อักษรจัดให้ครูสุขศึกษานำไปใช้ได้เลย แผนภาพและใบงานสรุุปความรู้ ทดสอบความเข้าใจหลังเรียนเรื่องอวัยวะภายในของมนุษย์ ทำให้เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่าย ช่วยครูสุขศึกษาระดับชั้นป. 2 นำไปใช้เป็นใบงานประกอบการสอนได้อย่างมืออาชีพ

 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

 

 

 
Share

Relate article