แจกกิจกรรม STEAM ต่อยอดการเชื่อมจุดต่อเส้น

 

แจกกิจกรรม STEAM ต่อยอดการเชื่อมจุดต่อเส้น

 
เรียนรู้แบบ STEAM Education ที่แปลกใหม่ในห้องเรียน
ผ่านการสร้างชิ้นงาน Creative Coding ที่หลากหลาย ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article