แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้ 8 ขั้นตอน สอนการล้างมือ สร้างวินัยให้เกิดจนเป็นนิสัย!

8 ขั้นตอนการล้างมือแบบละเอียดยิบ! โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คุณครูใช้ติดบอร์ด หรือส่งต่อให้ผู้ปกครอง ฝึกวินัยการล้างมือทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนนี้! ดาวน์โหลดเลย!


 

Share

Relate article