แจกฟรี โปสเตอร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครูอังกฤษมาดาวน์โหลดกันได้เลย

 

แจกฟรี!! โปสเตอร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครูอังกฤษมาดาวน์โหลดกันได้เลย

 
โปสเตอร์ความรู้ใช้แยกความแตกต่างของคำศัพท์และการสะกดคำ ระหว่าง British VS American ที่ทำให้เด็กสับสนกันบ่อย ๆ ติดบอร์ดในห้องเรียนก็ดีหรือพรินต์แจกเด็ก ๆ ก็ได้ครับ


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article