รวมไอเดียกิจกรรมสะเต็มประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 

แจกกิจกรรม STEAM   รวมไอเดียประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดฟรี!! ให้ครูสะเต็มนำไปใช้ในห้องเรียนได้เลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article