ปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดให้สนุกด้วย TANGRAM ตัวต่อปริศนา รูปเรขาคณิต

ชวนเด็กเล่นสนุก สร้างจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการคิดผ่านการเล่น TANGRAM (แทนแกรม) ตัวต่อเรขาคณิต ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปร่างเฉพาะเจาะจง 7 ชิ้น สามารถให้เด็ก ๆ นำมาต่อเป็นรูปต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ตามจินตนาการ และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกสมาธิ ความอดทน และรู้จักคิดแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ ได้ด้วยค่ะ
 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ TANGRAM

 1. แบบตัวอย่าง TANGRAM ประกอบไปด้วย
  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็ก 2 ชิ้น
  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดกลาง 1 ชิ้น
  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ 2 ชิ้น
  • สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น
  • สี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 ชิ้น
 2. ฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็ง จำนวน 7 ชิ้น สำหรับทำให้รูปเรขาคณิตแข็งแรงขึ้น
 3. กรรไกร
 4. กาว

วิธีประดิษฐ์

 1. ตัดกระดาษตามรูป TANGRAM ให้ได้รูปเรขาคณิตจำนวน 7 รูป (ควรอยู่ในการดูแลของครูและผู้ปกครอง)
 2. นำไปแปะบนฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็งเพื่อความแข็งแรง ก่อนนำมาใช้งาน
 

วิธีเล่น

 1. กำหนดโจทย์ให้เด็ก ๆ ต่อภาพตามตัวอย่างในแบบของตนเอง ทั้งนี้คุณครูควรให้เด็กแต่ละคนอธิบายวิธีการของตนเอง
 2. เมื่อเด็ก ๆ ทำได้คล่องแคล่วแล้ว ท้าทายให้เด็กทำเป็นรูปทรงอิสระตามจินตนาการได้เลยค่ะ

กิจกรรมนี้นอกจากจะได้พัฒนาการการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ยังได้เรียนรู้การคิดและการแก้ปัญหาในการปรับแต่ง พลิก หมุน ให้ได้ภาพที่หลากหลายอีกด้วยค่ะ
 
Share

Relate article