แจกฟรี !! รวมใบงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา

ใบงานสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ใบงานสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานสังคมศึกษา ป.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษา ป.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษา ป.3

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษา ป.4

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษา ป.5

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษาป.6

ดาวน์โหลดใบงาน
 
Share

Relate article