แจกฟรีใบงานกิจกรรมวางแผนชีวิต พิชิตเป้าหมาย คอลัมน์สวัสดีวันเสาร์เรามาจากห้องเรียนแห่งอนาคต

กิจกรรมคอลัมน์สวัสดีวันเสาร์เรามาจากห้องเรียนแห่งอนาคต เปิดไอเดียวางแผนชีวิตก่อนเริ่มต้นปี
วางแผนระยะสั้นและยาว ฝันให้ไกลและรู้วิธีไปให้ถึง ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article