แจกฟรี! ใบกิจกรรมแผ่นพับนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ไทยแห่งชาติ

ใบกิจกรรมแผ่นพับ

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ไทยแห่งชาติ

เสริมความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
ดาวน์โหลดแล้วพร้อมพิมพ์ให้ครูจัดกิจกรรมในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ฯ แบบ Active Learningได้เลย!  

 

 

Share

Relate article