แจกฟรี! ใบกิจกรรมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการไปดวงจันทร์ครั้งแรก!

อักษรแจกฟรี! ใบกิจกรรมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ครั้งแรก   แบบ Popup ให้ครูชวนเด็กประดิษฐ์ ลงมือทำกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ Active Learning   ดาวน์โหลดเลย

 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article