แจกฟรี! โปสเตอร์ลดขยะแบบ 7R

 

แจกฟรี! โปสเตอร์ลดขยะแบบ 7R

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 

แจกฟรี! โปสเตอร์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 7R”

ชวนนักเรียนมาช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันเถอะ ดาวน์โหลดเลย

 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article