แจกฟรีโปสเตอร์ใบงาน A-Z ออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น

 

ใบงาน A-Z ออกเสียงภาษาอังกฤษ

แจกฟรีโปสเตอร์ใบงาน   A-Z ออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น พร้อม QR Code ให้สแกนฟังการออกเสียง ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจน เตรียมให้ครูพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะติดในห้องเรียนหรือแจกเป็นใบงานให้เด็ก ๆ ฝึกที่บ้านก็ทำได้

 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

 
 
Share

Relate article