EdCA พาน้อง ๆ บินไปดวงจันทร์ เรียนรู้ “โค้ดดิ้ง” ฝ่าภารกิจ Mission to The Moon

 

EdCA พาน้อง ๆ บินไปดวงจันทร์ เรียนรู้ “โค้ดดิ้ง”
ฝ่าภารกิจ Mission to The Moon

 
สถาบัน EdCA จัดกิจกรรม Family Coding Day ภายใต้คอนเซ็ปท์ Little Astronaut : Mission to The moon ชวนเด็ก ๆ และผู้ปกครอง มาทำกิจกรรมแสนสนุก เรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางความคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
 
 

เขียนโปรแกรมผ่านสื่อฯ micro : bit (ไมโครบิต)

โดยจำลองเหตุการณ์ให้เด็ก ๆ เปรียบเสมือนนักบินอวกาศตัวน้อยที่กำลังจะออกเดินทางไปพิชิตดวงจันทร์ ผ่านกิจกรรมการโค้ดดิ้งที่ถูกกำหนดเป็นภารกิจต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองช่วยกันเขียนโปรแกรมบินไปดวงจันทร์ผ่านสื่อฯ micro : bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น สามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based Programming ที่ทั้งง่ายและสนุก สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบ ทั้ง visual Programming สไตล์ Block-based Programming และ Text-baesd Programming ผ่านภาษา python สำหรับผู้มีพื้นฐานด้านโค้ดดิ้งมาบ้างแล้ว
 
 

เน้น "Soft Skill" สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

กิจกรรม Family Coding Day นี้ เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ อายุ 9-12 ปี ร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับพ่อแม่ แม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านโค้ดดิ้งก็สามารถเรียนได้ สนุก ง่าย ได้ฝึกโค้ดจริง เน้นในเรื่องของ Soft Skill เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
 
 
นอกจากความรู้ความสนุกสนานที่เด็ก ๆ ได้รับแล้ว ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ เพื่อนำไปสู่พื้นฐานความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในอนาคต
 
Share

Relate article