แจกฟรี! โปรเตอร์ความรู้สมรรถนะปฐมวัย วัดได้ผ่านพัฒนาการทั้ง 7 ด้าน!

แจกฟรี!! โปรเตอร์ความรู้สมรรถนะปฐมวัย วัดได้ผ่านพัฒนาการทั้ง 7 ด้าน! แล้วเด็กต้องพัฒนาส่วนไหนบ้าง? ให้ได้สมรรถนะตามวัย เราย่อยมาให้เข้าใจในหน้าเดียว ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article