แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้สมถรรนะ การประเมินผลการเรียนรู้แบบ AoL

แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้ การประเมินผลการเรียนรู้แบบ AoL ส่วนหนึ่งของการประเมินฐานสมรรถนะ ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article