10 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับครูอนุบาล

10 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับครูอนุบาล

 

    การเป็นครูอนุบาล   บางทีก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในธรรมชาติของการศึกษาปฐมวัยนะครับ 10 ข้อนี้คือประโยคที่ผมมักจะพบเจอตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเป็นครูอนุบาลซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผม ไม่ได้หมายความว่า เขาเข้าใจแบบนี้กันหมดทั้งประเทศนะครับ ซึ่ง 10 ข้อที่เข้าใจผิดมีดังนี้ครับ

 

1. ครูอนุบาลสบาย ทำหน้าที่แค่ดูแลเด็ก

    ครูอนุบาลมักจะได้ยินประโยคแนวๆนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับ ความจริงการดูแลเด็กนั้นถือเป็นภาระงานเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ครูอนุบาลอย่างเรา นอกจากจะต้องดูแลเด็กแล้ว ยังต้องจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมอีกด้วย

 

2. ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กเหมือนกัน

    ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กนั้น เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานใกล่ชิดกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนมักเข้าใจว่าสองงานนี้มีความเหมือนกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบางโรงเรียนที่ในห้องมีครูและพี่เลี้ยงประจำ แต่ความเป็นจริงแล้วสองงานนี้มีภาระงานที่แตกต่างกันมากทีเดียว คือครูอนุบาลนั้น ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ ทำหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ของเด็ก เพื่อให้เด็กอนุบาลเกิดทักษะและสมรรถภาพที่เหมาะสม ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กนั้น ต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.6 ทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก ดูแลความสะอาด และทำงานช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูครับ

 

3. ครูอนุบาลคืองานของผู้หญิง

    ประโยคนี้สะเทือนใจครูอนุบาลที่เป็นผู้ชายอย่างผมนัก ความจริงไม่จำเป็นหรอกครับว่าเป็นเพศไหน ใครๆก็สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจให้เด็กอนุบาลได้ทั้งนั้น เพียงแต่ในกรณีที่เป็นครูอนุบาลผู้ชายต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสม ซึ่งเราต้องเข้าใจข้อจำกัดบางอย่างที่ครูผู้หญิงกับครูผู้ชายทำได้ไม่เหมือนกันครับ

 

4. ครูอนุบาลผู้ชายคือกลุ่มเพศทางเลือกเท่านั้น

    ด้วยเพราะงานอนุบาลเป็นงานที่น่ารักๆ ฟรุ้งฟริ้งในสายตาใครหลายๆคน ทำให้ครูอนุบาลที่เป็นผู้ชาย ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเพศที่สามที่มีความละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายปกติ และประจวบกับครูผู้ชายที่สอนอนุบาลก็มีไม่มากนัก และก็มีไม่น้อยที่เป็นกลุ่มเพศทางเลือก แต่ก็ไม่ใช่ว่าครูผู้ชายแท้ๆที่สอนอนุบาลจะไม่มีนะครับ   ปัจจุบันนี้เราจะเห็นครูไม่เฉพาะอนุบาลที่เป็นเพศทางเลือกอยู่บ้างนะครับ ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรคที่จะส่งผลเสียต่อการทำงานแต่อย่างใด ถ้าเขารู้จักการวางตัวที่ดีก็สามารถเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับลูกศิษย์ได้ไม่ต่างจากครูผู้ชายหรือผู้หญิงครับ

 

5. ครูอนุบาลคืองานของครูใกล้เกษียณ

    อันนี้เริ่มไม่ค่อยได้ยินใครพูดกันแล้วครับ แต่ก็มีบ้างประปราย เพราะสมัยก่อนการศึกษาปฐมวัยไม่ใช่นโยบายหลักในการจัดการศึกษา จึงไม่มีการผลิตบุคลากรโดยตรง ทำให้อนุบาลกลายเป็นที่พักของครูที่ใกล้เกษียณ แต่ปัจจุบันการศึกษาปฐมวัย มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ที่กำลังจะออกมาก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนไว้อย่างชัดเจน ทำให้ครูอนุบาลในยุคนี้ จะต้องเป็นครูที่จบการศึกษาปฐมวัยมาโดยตรง ซึ่งไม่เกี่ยวว่าจะอายุมากหรือน้อยครับ อยู่ที่ความสามารถในการจัดประสบการณ์แล้วครับ

 

6. ครูอนุบาลต้องสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้

    เรื่องนี้เป็นปฏิปักษ์ชิ้นโต ที่ครูอนุบาลพยายามที่ชี้แจงกับบรรดาคุณครูและผู้ปกครองมาโดยตลอด เพราะตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแล้ว การอ่านและการเขียนไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เด็กอนุบาลควรจะต้องทำให้ได้ในทันทีนะครับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะส่งเสริมไม่ได้ เราอาจจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้มีการอ่านการเขียนได้บ้าง แต่ก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปบังคับ

 

7. ครูอนุบาลมีความรู้ความสามารถด้อยกว่าครูสาขาอื่น

    ไม่จริงเลยนะครับ จริงๆแล้ว ครูทุกสายก็มีความรู้ที่ไม่ด้อยไปกว่ากันหรอก แต่ความที่สายวิชาแตกต่างกัน ทำให้ครูแต่ละวิชาต่างก็มีความรู้ในสายงานของตัวเองมากกว่าครูในสายงานอื่นอยู่แล้ว จะให้ครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษามาสอนเด็กปฐมวัย ถามว่าทำได้หรือไม่ ผมมองว่าทำได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้เกิดผลดีเท่าไหร่นัก เพราะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาก็จะไม่เข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล อาจเลือกกิจกรรมการสอนที่ไม่เหมาะสมทำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ และในทางกลับกัน ครูอนุบาลไปสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับ

 

8. ครูอนุบาลสอนอะไรก็ได้ ไม่ต้องวัดผลประเมินเหมือนระดับอื่น

    การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ต้องเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 นะครับ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์บังคับที่ครูอนุบาลต้องยึดถือในการเขียนแผนจัดประสบการณ์ และนอกจากนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัยยังต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจุบันการประเมินคุณภาพระดับอนุบาลได้แยกออกมาจากการประเมินระดับประถมศึกษาด้วย ทางโรงเรียนจึงควรใส่ใจกับการศึกษาปฐมวัยให้มากขึ้น

 

9.ครูอนุบาลมีเวลาว่างมากตอนเด็กนอนก็ได้พัก

    เวลาที่เด็กนอนอาจเป็นเวลาที่ครูอนุบาลได้พักบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาว่างตรงนี้จัดเตรียมสื่อและการบ้านสำหรับนักเรียนนะครับ ความจริงการดำเนินงานของอนุบาลจะแตกต่างจากระดับอื่น ตรงนักเรียนระดับอื่น นอกเวลาการสอน เขาสามารถจัดการชีวิตด้วยตัวเองได้ แต่ใน การดูแลเด็กปฐมวัย เราจะต้องดูแลตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาที่ผู้ปกครองมารับกลับครับ

 

10. ครูอนุบาลใจดีตลอดเวลา

    ครูก็ปุถุชนธรรมดา มีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี เสียงอ่อนบ้าง ดังบ้าง แต่ต้องอย่าลืมว่าคนเป็นครู ลูกศิษย์ก็เหมือนลูกแท้ๆ ต้องสั่งสอนเขาให้ดี ต่อหน้าเด็กควรเก็บอารมณ์ที่ขุ่นมัวไว้ ไม่ควรเอาความเครียดไปลงที่เด็กนะครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :

  • www.108kids.com

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

Share

Relate article