ชมเด็กอย่างไรให้ได้ดี

<ul style="margin-left: 40px;">
                <li>
                <h4 style="text-align: left;"><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong>คำชมเชยจะไม่มีผลอะไรเลย หากครูกล่าวชมเด็กแบบหว่านคำชม ไม่เฉพาะเจาะจงลงไป</strong></span></h4>
                </li>
                <li>
                <h4 style="text-align: left;"><span style="color:#000000;"><strong>มีความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่นักจิตวิทยาว่า การชมเด็กนั้นควรชมให้มากหรือชมให้น้อย</strong></span></h4>
                </li>
                <li>
                <h4 style="text-align: left;"><span style="color:#000000;"><strong>แม้จะมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างนักจิตวิทยา แต่จุดที่เห็นร่วมกันคือ การชมเด็กควรมีจุดมุ่งหมายให้เด็กพัฒนาตัวเองต่อไป</strong></span></h4>
                </li>
            </ul>

Share

Relate article

No relate article