Computing Science For Kids สอนเด็กให้ คิด และ โค้ด เป็น

 

ปูพื้นฐานด้านกระบวนการ “คิด” และ “โค้ดดิ้ง”
ผ่านการเล่นแบบ Unplugged

 
 

อักษร เนกซ์ ภายใต้เครือกลุ่ม บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ วัย 6-9 ปี มาสนุกกับกิจกรรม “Computing Science for Kids” ปูพื้นฐานสอนเด็กให้คิดและโค้ดเป็น ผ่านการเล่นแบบ Unplugged โดยไม่ต้องพึ่งจอคอมพิวเตอร์ เป็นการปูพื้นฐานความรู้ Computing Science (CS) หรือวิทยาการคำนวณ

 
 
ระหว่างทำกิจกรรมเด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ คิดอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์แบบมี Algorithm ผ่านหลากหลายกิจกรรม
 
 

Move it Move it

เรียนรู้เรื่องการใช้สัญลักษณ์ การออกคำสั่ง เพื่อควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์จำลอง
 
 

Look at Me

ออกคำสั่งจากท่าทาง เพื่อสื่อสารไปยังเป้าหมาย และเรียนรู้ข้อผิดพลาดหากการสื่อสารไม่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ถูกต้อง
 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน
 

Cubetto

หุ่นยนต์ไม้ผู้เป็นมิตร สอนให้เด็กเข้าใจคอนเซ็ปต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านการจับวางบล็อก บนกระดานคำสั่งเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่ง
 

Ozobot

ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งด้วยสี ผ่านการวาดเส้น และแต้มจุดสีบนกระดาษ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมเจ้าหุ่นยนต์ตัวจิ๋ว
 

Dash Wonder Pack

เรียนรู้ส่วนประกอบ กลไก และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเพลิดเพลิน ด้วยหุ่นยนต์ตอบสนองต่อเสียง สนุกเรียน สนุกรู้ แบบ STEAM Education
 
 
นอกจากความสนุกสนานที่ได้รับแล้ว ระหว่างการทำกิจกรรมเด็ก ๆ จะได้ฝึกใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเพื่อน ๆ สามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยการลงมือทำจริง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
 
Share

Relate article