Code Kids with Pizza

 

ปูพื้นฐานด้านโค้ดดิ้ง แบบอันปลั๊ก
เด็กสนุกทำพิซซ่าก็ได้วิชา "โค้ดดิ่ง"

 
สถาบัน EdCA ผู้พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้เครือกลุ่ม บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้าน I am pizza จัดกิจกรรม "Code Kids with Pizza เด็กสนุกทำพิซซ่าก็ได้วิชาโค้ดดิ้ง" ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแบบอันปลั๊ก สำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี ผ่านกิจกรรมการทำพิซซ่าในรูปแบบใหม่ และเกมการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking
 
 
 
เริ่มต้นที่กิจกรรมแรก "ส่งพิซซ่าให้ถึงหน้าบ้าน" ในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทิศทาง และเข้าใจคำสั่งผ่านการใช้สัญลักษณ์ เพื่อควบคุมหุ่นยนต์บีบอตให้เดินทางส่งพิซซ่าไปยังเป้าหมายตามโจทย์ให้ถูกต้อง
ต่อด้วยกิจกรรม "พิซซ่ามีเงื่อนไข ไหนลองทำดู" ในกิจกรรมนี้จะมีแม่เหล็กแผ่นแป้งพิซซ่า และหน้าวัตถุดิบต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้แปะติดหน้าพิซซ่าแบบโจทย์ตามเงื่อนไขที่ได้รับ ผ่านคำว่า "และ" "หรือ" "ยกเว้น" "ไม่" สอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้การใช้เหตุผล ฝึกการฟัง รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ และแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข
ต่อกันที่กิจกรรมปูพื้นฐานด้านกระบวน การคิดเชิงคำนวณ ถ้าให้ทำพิซซ่าคิดว่าจะทำอย่างไร" ตามแนวคิด Decomposition ให้เด็ก ๆ ฝึกการพิจารณาแยกย่อยออกเป็นส่วน ๆ หรือวิเคราะห์แยกประเภท ผ่านการดู สัมผัส ชิม พิซซ่าจริง ๆ หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ได้ดูพิซซ่าหลากหลายหน้าเพื่อหา Pattern Recognition หรือทักษะการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ว่าพิซซ่าทั้ง 6 หน้านั้นมีส่วนประกอบใดที่เหมือนกันบ้าง
แล้วต่อด้วยกิจกรรม "ให้ออกแบบพิซซ่าหน้าใหม่ ไฉไลกว่าเดิม" ให้เด็ก ๆ กลับมารังสรรค์ผลงาน ใส่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่ ออกแบบหน้าพิซซ่าในรูปแบบของตนเอง แล้วออกมาอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง
สุดท้ายเพิ่มความท้าทายพร้อมเรียนรู้กระบวนการคัดแยกสิ่งที่สำคัญออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา ตามแนวคิด Abstraction กับกิจกรรม "อธิบายให้หุ่นยนต์ฟังหน่อย พิซซ่าเป็นอย่างไร" ที่ให้เด็ก ๆ สรุปลักษณะของพิซซ่าที่ตนเองรู้และสามารถอธิบายให้หุ่นยนต์ฟังได้
 
นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีเกมต่าง ๆ ที่ฝึกทักษะด้านการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การวางแผน การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิเช่น Pizza Balancing เรียนรู้หลักการ Balance ทำอย่างไรไม่ให้พิซซ่าหล่นลงมา, ฝึกลำดับความคิดและความจำ เรียนรู้เคล็ดลับสลับกล่องพิซซ่า รวมไปถึงความสนุกสนานจากเกม Pizza Sudoku และ Pizza Bingo อีกด้วย
 
 
ปิดท้ายด้วยช่วงเวลาแห่งความอร่อยที่เด็ก ๆ รอคอยมาตลอดทั้งวัน กับกิจกรรม "โชว์ฝีมือแล้วทำพิซซ่าให้เลื่องลือไปเลย" ซึ่งในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้ลงมือทำพิซซ่าจริงด้วยตนเอง โดยระหว่างการทำพิซซ่าเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิด Algorithm Design ออกแบบการแก้ไขปัญหา หรือการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การทาซอส ขูดชีส แต่งหน้าจัดวางหน้าวัตถุดิบ และเอาเข้าอบ ตลอดจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ
 
 
Share

Relate article