5 เทคนิคสอนวิชาภาษาไทย ง่าย สนุก กระตุ้นการคิด

5 เทคนิคสอนวิชาภาษาไทย ง่าย สนุก กระตุ้นการคิด

 

วิชาภาษาไทย

 

 

  • วิชาภาษาไทย จะเรียนให้สนุก และตรวจสอบความรู้ผู้เรียนได้ ต้องใช้เทคนิค เกมวัดความรู้
  • อยากวัดความรู้ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ต้องออกแบบการสรุปบทเรียนเป็นผลงานที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงรายงานเล่มเดียว 

วิชาภาษาไทย อักษร

 

   ภาษาไทยนอกจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
 
   แต่ปัญหาที่พบในผู้เรียนชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่คือเรื่อง “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักอาจเป็นเพราะเด็กไม่สนุกใน
การเรียนวิชาภาษาไทย รู้สึกว่าวิชาภาษาไทยเป็นเรื่องยาก เรียนไปเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี บทความนี้จึงเป็นการรวบรวมเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาให้สนุก ตามสไตล์เรียนปนเล่นเป็นความรู้

 

วิชาภาษาไทย อจท

 

 

5 ขั้นตอนสอนภาษาไทยให้สนุก ลองดูสิ!
1. ปลุกใจให้เริงร่า เป็นขั้นเตรียมความพร้อมที่จะให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ด้วยการนำเพลง  เกม หรือนิทาน เป็นตัวเกริ่นเรื่องก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และพร้อมที่จะเรียนรู้

2. ดึงเนื้อหามาสัมพันธ์  เป็นการนำเสนอเนื้อหาเดิมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่ ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้

3. บูรณาการสร้างความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำวิชาภาษาไทยเป็นแกนตั้งต้น แล้วดึงกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ เชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอน เช่น ศิลปะ คณิตศาสตร์ ฯลฯ

4. สรุปสิ่งที่ได้เป็นเกม เป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียน ผ่านรูปแบบเกมแสนสนุก เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นเกมย้ำทวนความรู้กันอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่บทเรียนต่อไป 

5. สร้างชิ้นงานตามศักยภาพ เป็นการทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใด อาจให้สร้างผลงานในรูปหนังสือเล่มเล็ก นิทานหน้าเดียว หรือหนังสือสามมิติก็ได้ ผู้เรียนจะได้สนุก และได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่แค่รายงานเล่มเดียวแบบเดิม ๆ 

เมื่อมีเทคนิคเจ๋ง ๆ มาปลุกความสนใจผู้เรียนให้อยากเรียนรู้วิชาภาษาไทยแล้ว คุณครูก็อย่านิ่งนอนใจ รีบนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอน เพื่อสร้างผู้เรียนให้รักการเรียนวิชาภาษาไทย จนนำไปสู่การอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่ชั้นประถมฯ กันเถอะ


ที่มา : nipakaew.wordpress.com

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่ >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่ >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article