รวมใบงาน กิจกรรมเด็กปฐมวัย

คัมภีร์เทวดารวมกิจกรรมปฐมวัย

ตัวช่วยคุณครูใช้สอนได้ครบทุก 4 สาระ พัฒนาการทักษะครบ 4 ด้าน
ตอบโจทย์การเรียนรู้ผ่าน 6 กิจกรรมปฐมวัย และเสริมสมรรถนะปฐมวัย ครบ 7 ด้าน
ใช้สอน online หรือ on site ก็ได้ สามารถนำไปปรับใช้เพิ่มเติมไอเดียตามความต้องการ

 
Share

Relate article