ดาวน์โหลดกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ครู เด็ก และผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรม 4 สาระฯ ฟรี!

ดาวน์โหลดกิจกรรมฟรี!! ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว ช่วยครูปฐมวัยสานสัมพันธ์ระหว่างครู เด็ก และผู้ปกครอง ด้วยกิจกรรมเติมเต็ม 4 สาระฯ ฝึกการคิด ขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรียนรู้สร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง


 

Share

Relate article