แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : Upload

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.6 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม โดยแยกแบบฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์ออกมาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีคำอธิบายหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB