ภารกิจพิชิตอวกาศ
ภารกิจพิชิตอวกาศ

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120107

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Heo Soon-bong ผู้แปล ธัญภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

Copy : etc.

Product detail

สอนให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจดวงดาวอื่นๆในอวกาศ ตลอดจนไขว้คว้าคำตอบอันลี้ลับแห่งจักรวาล

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB