ปลวกดินกับปลวกน้ำ
ปลวกดินกับปลวกน้ำ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394972

Series name : ชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

ทั้งปลวกดินและปลวกน้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศพื้นดิน ช่วยย่อยสลายไม้ทำให้ดินมีคุณภาพดีและการสร้างรังของปลวกยังช่วยกลับหน้าดินให้ดินมีคุณภาพดี อีกทั้งปลวกยังช่วยให้เกิดเห็ดธรรมชาติด้วย การอนุรักษ์ปลวกทำได้โดยนำซากไม้หรือใบไม้ไปกองทับถมไว้ที่รังปลวก

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB