หล่นตุ้บ ตกพื้น
Download
Share
picture

หล่นตุ้บ ตกพื้น

ISBN : 9789744393777

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่ใช้หลักแรงโน้มถ่วง เครื่องเล่นที่อาศัยหลักแรงโน้มถ่วง และการทดลองเกี่ยวกับแรงดน้มถ่วง

Related Products