×
Price 175 Baht

แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับ...

Price 1250 Baht

ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเค...

Price 175 Baht

แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับ...

Price 14500 Baht

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยากา...

Price 7110 Baht

IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูร...

Price 4800 Baht

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูร...

Price 550 Baht

ชุด หนังสือและแบบฝึก "พ่อสอนไว้ใจดีงาม"

Price 550 Baht

ชุด หนังสือและแบบฝึก "หนูจะทำตามคำพ่อ"

Price 4750 Baht

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต...

Price 2850 Baht

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิต...

Price 4500 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

Price 1950 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...