×
Price 2850 Baht

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิต...

Price 165 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in A...

Price 155 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in A...

Price 145 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in A...

Price 550 Baht

คู่มือครู วิทยาการคำนวณ micro:bit in Act...

Price 155 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

Price 450 Baht

คู่มือครู วิทยาการคำนวณ micro:bit in Act...

Price 145 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

Price 60 Baht

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทย...

Price 60 Baht

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทย...

Price 60 Baht

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทย...

Price 138 Baht

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5