×
Price 100 Baht

กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็ก...

Price 50 Baht

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STE...

Price 50 Baht

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STE...

Price 50 Baht

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STE...

Price 4500 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

Price 1950 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...

Price 4300 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

Price 2200 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

Price 6200 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

Price 4960 Baht

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4-...

Price 4960 Baht

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-...

Price 4280 Baht

ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญ...