×
Price 210 Baht

Price 210 Baht

Price 210 Baht

Price 210 Baht

Price 175 Baht

Price 400 Baht

คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CT...

Price 350 Baht

ชุดสื่อกิจกรรมวิทยาการคำนวณ CT in Action

Price 100 Baht

หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน...

Price 4500 Baht

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้...

Price 4750 Baht

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต...

Price 2850 Baht

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิต...

Price 14500 Baht

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยากา...