ชุด Phonics Focus

Phonics Focus สื่อกิจกรรมสอนออกเสียง ภาษาอังกฤษแนว Phonics

สื่อการเรียนการสอน PhonicsFocus ที่ให้ครูใช้ง่าย สอนง่าย เด็กสื่อสารได้จริง!

ตัวอย่าง Phonics Games 01

ตัวอย่าง Phonics Games 02

ตัวอย่าง Phonics Song

Share

Relate article