4 กิจกรรม สอนฟังภาษาอังกฤษได้แจ่มแจ๋ว!

กิจกรรม

 

4 กิจกรรม สอนฟังภาษาอังกฤษได้แจ่มแจ๋ว!

     ทักษะการฟังถือได้ว่าเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด การปูพื้นฐานทักษะการฟังที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะการสื่อสารรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ จะเป็นการนำเสนอ 4 กิจกรรม ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟังได้ทันที

 

 

กิจกรรมสื่อสารระหว่างบุคคล

 

1.กิจกรรมสื่อสารระหว่างบุคคล

     จัดกิจกรรมแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 2 – 3 คน จากนั้นให้มอบหมายงานที่ฝึกฝนทักษะการฟัง เช่น การเล่นเกมสัมภาษณ์งาน การเล่าเรื่องราว หรือแม้แต่การถามคำถามง่าย ๆ เช่น “ภาพยนตร์เรื่องโปรดของเธอคือเรื่องไหน” โดยกิจกรรมลักษณะนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการฟังเชิงรุกได้เป็นอย่างดี

 

กิจกรรมแบบกลุ่ม

 

2.กิจกรรมแบบกลุ่ม

     แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 5 คน หรือมากกว่า โดยขอให้ผู้เรียนถามกิจกรรมและสิ่งที่สนใจของสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 2 คน โดยในระหว่างการฟังให้อนุญาตผู้เรียนจดสิ่งที่ได้ฟังได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปให้คุณครูเพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยการให้ผู้เรียนจดสิ่งที่ได้ยินได้เฉพาะเมื่อฟังเรื่องราวจบแล้วเท่านั้น จากนั้นให้ผู้เรียนนั่งเรียงกันเป็นวงกลม แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนพูดชื่อและข้อมูลของกิจกรรมที่ได้ฟังมาจากผู้เรียนคนอื่น

 

ใช้เครื่องมือ Audio ในการสอน

 

3.ใช้เครื่องมือ Audio ในการสอน

     คุณสามารถใช้รายการวิทยุ พอดแคสต์ออนไลน์ หรือข้อความเสียงอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับแรกคือการเปิดข้อความเสียงให้ผู้เรียนได้ฟังก่อน แล้วอนุญาตให้ผู้เรียนจดสิ่งที่ได้ยินลงในสมุดได้ แต่เมื่อพวกเขามีความมั่นใจและประสบการณ์มากขึ้นแล้ว ให้ลองใช้ข้อความเสียงที่มีความยาวมากขึ้น และอนุญาตให้พวกเขาจดสิ่งที่ได้ยินลงในสมุดเฉพาะตอนที่จบข้อความเสียงแล้วเท่านั้น

 

สอนด้วยวิดีโอ

 

4.สอนด้วยวิดีโอ

     รายการข่าว ภาพยนตร์สารคดี วิดีโอสัมภาษณ์ หรือวิดีโอตลก เป็นเครื่องมือการสอนทักษะการฟังชั้นยอดได้เช่นกัน อันดับแรกคือการเลือกชนิดวิดีโอและความยาวที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน จากนั้นให้เปิดวิดีโอให้ผู้เรียนดูโดยไม่ต้องเปิดเสียง แล้วชวนให้ผู้เรียนคาดเดาว่าเนื้อหาของวิดีโอคืออะไร จากนั้นให้เปิดวิดีโอซ้ำอีกรอบโดยคราวนี้ให้เปิดเสียงขึ้นมา เมื่อจบวิดีโอแล้วให้ผู้เรียนลองเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ยิน กับสิ่งที่คาดเดาไว้ในตอนแรกว่าตรงกันมากน้อยแค่ไหน

     

     นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับอื่นที่จะช่วยให้การสอนทักษะการฟังของคุณครูเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายิ่งขึ้น อันดับแรกคือการตั้งความคาดหวังของคุณเองให้เรียบง่าย ไม่ควรคาดหวังให้ผู้เรียนต้องสามารถตดตำข้อความที่ฟังได้ทั้งหมด สองคือให้โอกาสผู้เรียนได้ผิดพลาดด้วย และสาม ช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารอย่างไร้กังวล ด้วยการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับทักษะและความมั่นใจของผู้เรียน

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก - https://www.theclassroom.com/modern-methods-teaching-listening-skills-2458.html

Share

Relate article