ใบงานให้ครู ศพด. ดาวน์โหลดได้เลย!

 
 
 
ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว สำหรับเด็กศพด.
*มีใบงานทั้งหมด 40 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 แผ่นมี 2 ด้าน
ด้านหน้า เป็นกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ด้านหลัง เป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมได้ง่าย พร้อมแบบประเมินให้เด็กได้ประเมินผลงานของตัวเอง

*เนื้อหาสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4 สาระ
*ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญากิจกรรมประดิษฐ์ คิด สร้างสรรค์ รับวันคริสต์มาส
tag: ใบงาน , worksheet , ใบงานสวย , ศพด , อนุบาล , ปฐมวัย
 
Share

Relate article