ฟรี ! ตัวอย่างกิจกรรมช่วยครูภาษาไทยชั้นประถม สอน On-Hand จากชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์

ตัวอย่างใบงานจากชุด สนุกคิด ภาษาสร้างสรรค์

แจกฟรี 2 ต่อ ให้ครูภาษาไทยชั้นประถม สอน On-Hand จากชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ดาวน์โหลดเลย!!
ต่อที่ 1 ฟรี!   ใบงาน ดูให้ดีภาพนี้มีความหมาย
ต่อที่ 2 ฟรี! ใบงานเขียนประโยคจากภาพ 
 
 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article