แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ป.6
Download
Preview
Share

แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ป.6

Series name : คัดไทย ป.6

Auther name : ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ระดับชั้น ป.6 ปูพื้นฐาน เสริมความรู้ที่ทันสมัย เน้นการคัดตัวอักษรอย่างถูกต้อง สวยงาม และมีระเบียบแบบแผน โดยบูรณาการความรู้ด้านหลักภาษาไทยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ฝึกคัดตัวอักษรแบบหลัก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปูพื้นฐานการฝึกคัดตัวอักษรไทย คำไทย ประโยคไทย สำนวนไทย ฯลฯ พร้อมเสริมความรู้ที่ทันสมัยและเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products