พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา
Download
Share

พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา

ISBN : 9789743837623

Series name : พจนานุกรม

Auther name : รศ.ดนัย ไชยโยธา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา รวมถึงอธิบายความหมาย
ให้เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนา

Related Products