หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

ISBN : 9786162038365

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้คณิตศาสตร์ในแบบ Singapore Maths เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตจริงด้วยการเปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมมาเป็นภาพหรือแบบจำลองที่เด็กสัมผัสหรือพบเห็นได้ในชีวิตจริง เทคนิคที่ทำให้เด็กสิงค์โปร์ได้รับคะแนนสอบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมาแล้ว เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ และแบบทดสอบความเข้าใจท้ายหน่วย อีกทั้งยังรองรับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (QR Code) อีกด้วย

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products