คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 1

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share

คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 1

ISBN : 9786168090305

Series name : ชุด คู่หู คู่คิดคณิตศาสตร์

Auther name : เกศรินทร์ เทียนสว่าง

Copy :

Product detail

เรียนคณิตศาสตร์ตรงตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างสร้างสรรค์ไปกับการแก้โจทย์ผ่านตัวการ์ตูนสองคู่หูสิงโตลีโอกับนกฮูกโบกี้ และเรียนรู้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมแบบเฉลยท้ายบทด้วยหลักการวิเคราะห์อย่างถูกวิธี

Related Products