พายุหมุนทอร์นาโด
Download
Share

พายุหมุนทอร์นาโด

ISBN : 9789744392343

Series name : ชุด มหันตภัยล้างโลก

Auther name : Louise and Richard Spilsbury

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับพายุทอร์นาโดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง การช่วยเหลือเมื่อเกิดพายุทอร์นาโด การเตรียมรับมือและการป้องกันพายุทอร์นาโด พายุทอร์นาโดครั้งรุนแรงในอดีต และกรณีศึกษาเหตุการณ์พายุทอร์นาโดทั่วโลก เพื่อให้ได้รับความรู้และเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกตามหลักวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Related Products