มหาพายุไต้ฝุ่น
Download
Share

มหาพายุไต้ฝุ่น

ISBN : 9789744392336

Series name : ชุด มหันตภัยล้างโลก

Auther name : Louise and Richard Spilsbury

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่น การช่วยเหลือและเตรียมการรับมือพายุไต้ฝุ่น เพื่อให้ได้รับความรู้และเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกตามหลักวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Related Products