คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 3
คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 3

Share
Share

ISBN : 9789744395269

Series name : ชุด คู่หู คู่คิดคณิตศาสตร์

Auther name : เกศรินทร์ เทียนสว่าง

Copy : etc.

Product detail

เรียนคณิตศาสตร์ตรงตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างสร้างสรรค์ไปกับการแก้โจทย์ผ่านตัวการ์ตูนสองคู่หูโทบีกับฮีโร่แมท และเรียนรู้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมแบบเฉลยท้ายบทด้วยหลักการวิเคราะห์อย่างถูกวิธี

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB